• Bij 112 komt een melding van hartfalen binnen.

  • Op de meldkamer wordt een softwareprogramma geactiveerd, een HartslagNu alarm.

  • Postcode en huisnummer worden ingevoerd in het HartslagNu-systeem.

  • Burgerhulpverleners in de buurt en de dichtstbijzijnde AED's worden opgezocht door het systeem. Je bent 'burgerhulpverlener' wanneer je bent aangemeld bij 'HartslagNu' ( www.hartslagnu.nl )

  • Tot ongeveer 80 a 100 vrijwilligers binnen een cirkel van 1.000 a 1.500 meter rond de melding van een slachtoffer krijgen een sms of app met het adres van het slachtoffer en de dichtstbijzijnde AED. Daarbij ook de pincode van de AED-kast én het adres van het slachtoffer. 1/3 van de opgeroepenen wordt verzocht direct naar het slachtoffer te gaan, 2/3 naar een AED en dan naar het slachtoffer. Nog directer werkt de 'app' van HartslagNu. Een complete uitleg over de 'app' vindt u hier  

  • Na overname door een ambulance neemt een vrijwilliger de AED mee naar huis en belt de contactpersoon. 'Zet nooit een gebruikte AED terug in de kast'.

  • Dit telefoonnummer staat op het AED deelnemerspasje, op elke AED en op elke buitenkast van bij de stichting AED Dukenburg in beheer zijnde AED's. Bel met nummerherkenning zodat wij terug kunnen bellen!

  • De contactpersoon verzorgt de eerste nazorg, plaatst de AED, de verzorgingsset en nieuwe plakkers weer terug in de kast.

  • De AED is weer klaar voor gebruik.

Als er meer dan drie vrijwilligers komen, blijven er maar drie vrijwilligers aanwezig bij het slachtoffer. Kijk vervolgens of er bijvoorbeeld een lift(deur) vastgehouden moet worden of dat er hulp met een brancard nodig is. De anderen gaan dan weer naar huis.

 

De stichting heeft inmiddels AED's geplaatst in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt en heeft het beheer van de AED's in winkelcentrum Dukenburg en op Woonboulevard Nijmegen. Daarnaast heeft de stichting een beheerovereenkomst met de gemeente Nijmegen voor het beheren, controleren en onderhouden van de AED's in en aan diverse wijkcentra en sportaccomodaties in heel Nijmegen. Begin 2020 is een samenwerking met het 'Huis voor de Binnenstad' gestart en plaatst en onderhoudt de Stichting AED Dukenburg AED apparaten in het centrum van Nijmegen.